Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1 Informacje o gromadzeniu danych osobowych użytkownika

(1) Informujemy o gromadzeniu Pani/Pana danych osobowych na naszej stronie internetowej oraz w ramach innej naszej działalności. Dane osobowe to wszystkie dane, które Pani/Pana dotyczą np. nazwisko, imię , adres, adresy e-mail, również Pani/Pana zachowania i działania na stronie.

(2) Administratorem Pani/Pana danych zgodnie z art. Art. 4 ust 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest Les Higiena Sp. z o.o., z siedzibą w Solcu Kujawskim, 86-050, ul. Unii Europejskiej 12. Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z naszym inspektorem ds. Ochrony danych pod adresem: ado@leshigiena.pl lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem "inspektor ochrony danych".

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 1. Art. 6 ust 1 lit a. RODO, jeśli Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę

2. Art. 6 ust 1 lit b. RODO, jeśli zawiera Pani/Pan z nami umowę o realizację usługi np. zakupu biletów lub produktów w naszym sklepie lub rezerwuje Pani/Pan miejsce na naszych wydarzeniach. Możemy również do Pani/Pana oddzwonić lub odpisać jeśli poda nam Pani/Pan swój numer telefonu, e-mail w związku z realizacją usługi.

3. Art. 6 ust 1 lit c RODO, jeśli wynika to z obowiązku prawnego. Odbiorcami danych mogą być podmioty wymienione poniżej, podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub przepisów dotyczących działalności podmiotów publicznych.

4. Art. 6 ust 1 lit f. RODO, w prawnie uzasadnionych celach np. przechowujemy dane po koncertach przez określony okres w celu prawidłowego rozliczenia fiskalnego i księgowego wydarzenia. Na tej podstawie możemy też przez określony czas zadzwonić do Pani/Pana w celu zaproszenia na nasze wydarzenia. W systemie zakupu biletów przechowujemy również imię i nazwisko oraz numer telefonu w celu realizacji rezerwacji miejsc na wydarzenia.

5. Prawnie uzasadnionym interesem jest również zapis wizerunku Pani/Pana dla celów zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia za pomocą monitoringu wizyjnego oraz przetwarzanie danych w systemach informatycznych w trakcie korzystania z bezpłatnej sieci bezprzewodowej. Utrwalenie i publikacja zdjęć lub materiałów audiowizualnych z koncertów lub innych wydarzeń w przestrzeni publicznej , w szczególności na stronie Fabryki Lloyda lub profilach społecznościowych realizowana jest na podstawie Art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z uczestnictwem Klienta w imprezie publicznej.

(3) Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami poprzez e-mail lub formularz kontaktowy, podane przez Panią/ Pana informacje (Pani/ Pana adres e-mail, Pani/ Pana imię i 2 numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas, w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytania. Usuwamy dane, dla których ustał cel przetwarzania, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją inne ustawowe wymagania dotyczące przechowywania Pani/Pana danych.

(4) Informacje dotyczące kryteriów czasu przechowywania Pani/Pana danych osobowych znajdzie Pani/Pan poniżej. Znajdują się tam także szczegółowe informacje dotyczące ewentualnego wykorzystywania przez nas danych przy zlecaniu naszych usług innym podmiotom lub przy chęci wykorzystywania danych do celów reklamowych.

§ 2 Prawa użytkownika

(1) Ma Pani/Pan następujące prawa w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych:

- prawo dostępu do swoich danych

- prawo do sprostowania lub usunięcia

- prawo do ograniczenia przetwarzania

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

- prawo do przenoszenia danych

- prawo do odwołania wyrażonej zgody.

(2) Ma Pani/Pan również prawo do złożenia skargi na nas w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej

(1) W przypadku korzystania z witryny internetowej, tj. jeśli Pani/Pan nie zarejestruje lub nie udostępni nam żadnych informacji, będziemy zbierać tylko dane osobowe przesyłane przez Pani/Pana przeglądarkę na nasz serwer. W trakcie przeglądania przez Panią/Pana naszej strony internetowej, są przez nas zbierane następujące dane, konieczne do działania strony oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa (podstawa prawna: Art. 6 (1) ust 1 lit f. RODO):

- adres IP - data i godzina rozpoczęcia sesji

- informacje o strefie czasowej

- informacje o stronie źródłowej

- status dostępu / kod statusu http

 - przesłana ilość danych

 - adres strony z której nastąpiło wejście

 - rodzaj przeglądarki

- system operacyjny i jego interfejs

- język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Oprócz wyżej wymienionych danych są przechowywane pliki cookie na Pani/Pana urządzeniu podczas korzystania z naszej witryny. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym przypisane do używanej przeglądarki i przez które podmiot, który ustawia plik cookie, otrzymuje określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one temu, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.

(3) Wykorzystanie plików cookie:

a) ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej: - przejściowe pliki cookie (patrz b) - trwałe pliki cookie (c).

b) przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności pliki cookie sesji. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, z którym różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę. Pliki cookie sesji są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

c) stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Może Pani/Pan usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

d) może Pani/Pan skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami. By odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Proszę pamiętać, że może Pani/Pan nie móc korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

e) Pliki cookie Flash są wykrywane przez przeglądarkę, ale przez wtyczkę Flash. Ponadto korzystamy z obiektów pamięci HTML5, które są przechowywane na Pani/Pana urządzeniu. Obiekty te przechowują wymagane dane niezależnie od przeglądarki i nie mają automatycznej daty wygaśnięcia. Jeśli nie chce Pani/Pan przetwarzać plików cookie Flash, musi Pani/Pan zainstalować odpowiedni dodatek, np." Ustawienia prywatności" w przeglądarce Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/en/firefox/addon/betterprivacy/) lub plik cookie Adobe Flash Killer dla przeglądarki Google Chrome. Może Pani/Pan uniemożliwić korzystanie z obiektów pamięci masowej HTML5 przy użyciu trybu prywatnego w przeglądarce. Zalecamy również okresowe usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

§ 4 Inne funkcje naszej strony

 (1) Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których może Pani/Pan skorzystać, jeśli jest Pani/Pan zainteresowana/y. Aby to zrobić, zazwyczaj musi Pani/Pan podać inne dane osobowe, których używamy do świadczenia usługi i dla których obowiązują wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

 (2) Powierzamy dane do przetwarzania podmiotom zewnętrznym usługodawców. Zostały one starannie wybrane i zlecone przez nas usługi są realizowane zgodnie z naszymi instrukcjami i regularnie kontrolowane.

(3) Ponadto możemy ujawnić Pani/Pana dane osobowe stronom trzecim, jeśli uczestniczy Pani/Pan w akcji, konkursie, zabawie lub podobnych usługach realizowanych wspólnie z naszymi partnerami. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z informacjami poniżej lub naszą ofertą.

(4) Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie trzecim poza (EOG), poinformujemy Panią/Pana o konsekwencjach tego faktu w opisie każdej usługi lub oferty.

§ 5 Sprzeciw lub żądanie usunięcia danych użytkownika

 (1) Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie Pani/Pana zgody, może Pani/Pan ją odwołać w każdej chwili, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych.

 (2) Jeśli przetwarzanie narusza Pani/Pana prawa, może Pani/Pan odwołać zgodę. Tak jest w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania umowy, lub niezgodne z celem przetwarzania. W takim wypadku prosimy o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy dalej przetwarzać Pani/Pana danych. W przypadku, gdy sprzeciw jest uzasadniony, przeanalizujemy sytuację i usuniemy dane lub wyjaśnimy i uzasadnimy przyczyny, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

(3) Zawsze, w dowolnym momencie, można się sprzeciwić przetwarzaniu danych osobowych dla celów reklamowych, analizy danych. O sprzeciwie wobec takiego przetwarzania możesz poinformować nas o szczegółach następujące kontaktowych: ado@leshigiena.pl

§ 6 Dane użytkownika w naszych serwisach internetowych

1. Newsletter

 (1) Za Pani/Pana odwoływalną zgodą może Pani/Pan zapisać się do naszego newslettera, w którym informujemy naszych ofertach. Rodzaje reklamowanych towarów i usług są wymienione w deklaracji zgody.

(2) Jedynym warunkiem koniecznym do wysłania newslettera jest podanie Pani/Pana adresu e-mail. (Wskazanie dodatkowych, innych danych jest dobrowolne i służy do spersonalizowania kontaktu.) Po potwierdzeniu, zapisujemy Pani/Pana adres e-mail w celu wysłania newslettera. Podstawą prawną jest Art. 6 pkt 1 ust 1 lit. RODO.

(3) Aby zarejestrować się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. „procedury podwójnego wyboru“. Oznacza to, że po zarejestrowaniu, wyślemy Pani/Panu wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w którym prosimy o potwierdzenie, że chce Pani/Pan otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzi Pani/Pan rejestracji w ciągu 24 godzin, Pani/Pana dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca. Ponadto przechowujemy Pani/Pana adresy IP z których się łączysz oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie Pani/Pana rejestracji i, jeśli to konieczne, poinformowanie Pani/Pana o możliwym niewłaściwym użyciu Twoich danych osobowych.

(4) W każdej chwili może Pani/Pan odwołać swoją zgodę na otrzymywanie i wypisać się z newslettera. Może Pani/Pan to zrobić, klikając link podany w każdym wydaniu newslettera, przez e-mail na adres lub wysyłając wiadomość wg danych kontaktowych podanych w stopce.

(5) Może Pani/Pan sprzeciwić się temu śledzeniu w dowolnym momencie, klikając osobny link podany w każdym e-mailu lub informując nas o innej ścieżce kontaktu. Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo subskrybuje Pani/Pan biuletyn. Po wylogowaniu przechowujemy dane wyłącznie statystycznie i anonimowo.

 2.Korzystanie z Google Analytics

(1) Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie, Pani/Pana adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach które zawarły odpowiednie porozumienie. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i korzystaniem z Internetu u operatora strony.

(2) Adres IP przesłany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

(3) Może Pani/Pan zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli Pani/Pan to zrobi, może Pani/Pan nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny. Może Pani/Pan również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google za pomocą wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem w pobraniu i zainstalowaniu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

(4) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem "_anonymizeIp ()". W rezultacie adresy IP są przetwarzane skrócone, można wykluczyć powiązanie z osobą. O ile dane zebrane o Pani/ Panu zostaną przypisane do osobistej referencji, zostaną one natychmiast wykluczone, a dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

 (5) Używamy Google Analytics do analizowania i regularnego ulepszania korzystania z naszej witryny. Dzięki statystykom możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Pani/Pana jako użytkownika. W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EUUS Framework. Podstawą prawną do korzystania z Google Analytics jest Art. 6 (1) ust 1 lit. f RODO.

(6) Informacje innych firm: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania: http://www.google.com/analytics/ terms / en.html, Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html i Polityka prywatności: http://www.google.com/intl/pl/ polityka / prywatność.

(7) Ta strona korzysta również z Google Analytics do analizy liczby odwiedzin przeprowadzanej na różnych urządzeniach za pomocą identyfikatora użytkownika. Może Pani/ Pan wyłączyć analizę swojego urządzenia na różnych urządzeniach na swoim koncie w sekcji "Moje dane", "Dane osobowe".]

 3.Social Media

(1) Na naszych stronach znajdzie Pani/Pan linki do portali społecznościowych, gdzie zamieszczane są informacje o naszej działalności.

4.  Zamieszczanie filmów z portalu Youtube

(1) Na naszej stronie znajdzie Pani/Pan filmy, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je bezpośrednio odtwarzać z naszej witryny. Wszystkie są zawarte w "rozszerzonym trybie prywatności", to znaczy, że nie przesyła Pani/Pan danych o sobie jako użytkowniku YouTube, jeśli nie odtwarza Pani/Pan  filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarza Pani/Pana filmy, dane, o których mowa w paragrafie 2, zostaną przesłane. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

(2) YouTube otrzymuje informacje o stronie, z której nastąpiło wywołanie. Ponadto zostaną przekazane dane wymienione w § 3 niniejszej deklaracji. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, do którego jest Pani/Pana zalogowana/y, czy nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Pani/Pana dane zostaną przypisane bezpośrednio do Pani/Pana konta. Jeśli nie chce Pani/Pan kojarzyć swojego profilu z YouTube, musi się Pani/Pan wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Pani/Pana dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony internetowej. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników i musi Pani/Pan zostać przekierowana/y do serwisu YouTube, aby z nich korzystać.

(3) Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w jego Polityce prywatności. Więcej informacji o ustawieniach dotyczących praw i prywatności znajdzie Pani/Pan tutaj: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza również Pani/Pana dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i przekazuje je na podstawie prawa „Tarcza Prywatności UE-USA“, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

 5.Integracja Google Maps

 (1) Jeśli na naszej stronie korzystamy z oferty Mapy Google, możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie i umożliwiać wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Odwiedzając serwis internetowy, Google otrzymuje informacje, do których uzyskał dostęp do odpowiedniej podstrony naszej witryny. Ponadto zostaną przekazane dane wymienione w § 3 niniejszej deklaracji. Odbywa się to niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, do którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Pani/Pana dane zostaną przypisane bezpośrednio do Pani/Pana konta. Jeśli nie chce Pani/Pan być powiązany z Pani/Pana profilem w Google, musi się Pani/Pan wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje dane użytkownika jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i / lub projektowania witryn na miarę. Taka ocena jest wykonywana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia odpowiedniej reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o ich działaniach na naszej stronie internetowej. Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników i musi to Pani/Pan zrobić w Google.

 (3) Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawców innych wtyczek można znaleźć w ich politykach prywatności. Więcej informacji na temat swoich praw i ustawień prywatności znajdzie Pani/Pan tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy. Google przetwarza również Pani/Pana dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i przekazuje je na podstawie 8 przepisów „Tarcza Prywatności UE-USA“, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

6. Google AdSense

 (1) Nasza strona internetowa korzysta z usługi reklam online Google AdSense, która pozwala prezentować reklamy dostosowane do Pani/Pana zainteresowań. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem reklam, które mogą Panią/Pana zainteresować, aby nasza oferta była dla Pani/Pana bardziej dostępna. Google gromadzi informacje statystyczne o Pani/Panu, które są przetwarzane przez naszych partnerów reklamowych. Reklamy te można rozpoznać poprzez oznaczenie "reklama Google" w reklamie.[M1] 

 (2) Odwiedzając naszą stronę internetową Google otrzymuje informacje, o wywołaniu z naszej witryny. Google zapisuje plik cookie na Pani/Pana komputerze. Dane, o których mowa w § 3 niniejszej deklaracji, będą wtedy przekazywane. Nie mamy wpływu na zebrane dane, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych i czasu ich przechowywania. Pani/Pana dane zostaną przesłane do USA i tam poddane analizie. Jeśli jest Pani/Pan zalogowana/y na swoje konto Google, Pani/ Pana dane mogą zostać bezpośrednio do niego przypisane. Jeśli nie chce Pani/Pan skojarzyć profilu Google z zachowaniem, musi Pani/Pan się z niego wylogować. Jest możliwe, że dane te mogą być udostępniane kontrahentom Google osobom trzecim i agencjom rządowym. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Art. 6 pkt 1 ust 1 lit. f RODO. [EITH: Ta witryna nie wyświetla reklam innych firm za pośrednictwem Google AdSense.] [LUB: ta strona ma również włączone reklamy Google AdSense innych firm. Powyższe dane mogą zostać przekazane stronom trzecim (o nazwie https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149).]

(3) Użytkownik może zrezygnować z cookies przez Google AdSense na różne sposoby: a) poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, w szczególności zniesienie treści cookie oznacza, że nie będą otrzymywać reklamy innych firm; b) dezaktywując reklamy oparte na zainteresowaniach w Google za pośrednictwem linku http://www.google.com/ads/preferences, które zostaną usunięte, jeśli usunie Pani/Pana pliki cookie; c) poprzez wyłączenie reklamy oparte na zainteresowaniach na dostawców, którzy są częścią samoregulacji reklamy kampanii „O”, to http://www.aboutads.info/choices ogniwo, to ustawienie jest usunięte podczas usuwania plików cookie; d) przez trwałe wyłączenie w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej oferty.

(4) Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresie zbierania danych i ich przetwarzania, a także uzyskać dodatkowe informacje o swoich prawach i opcje ustawień dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA; Polityka prywatności dotycząca reklam: 9 http://www.google.com/intl/pl/policies/technologies/ads. Firma Google respektuje Tarczę Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.

7. Wykorzystywanie konwersji Google Adwords

(1) Korzystamy z oferty Google Adwords, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty przy pomocy materiałów reklamowych (tzw. Google Adwords) na zewnętrznych stronach internetowych. W odniesieniu do danych kampanii reklamowych możemy określić, na ile skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jesteśmy zainteresowani wyświetlaniem reklam, które są dla Pani/Pana interesujące, aby nasza strona była dla Pani/Pana bardziej atrakcyjna i aby uzyskać sprawiedliwą kalkulację kosztów reklamy.

 (2) Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "serwerów reklam". W tym celu korzystamy z plików cookie serwera reklam, które mierzą określone wskaźniki wydajności, takie jak reklamy lub kliknięcia użytkowników. Jeśli uzyska Pani/Pan dostęp do naszej witryny za pomocą reklamy Google, Google Adwords zapisze plik cookie na Pani/Pana komputerze. Te pliki zazwyczaj tracą ważność po 30 dniach i nie służą do osobistej identyfikacji. W tym pliku cookie Unique przechowywane są zwykle wartości analityczne: częstotliwość, ostatnie działania (dotyczy konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji.

(3) Te pliki cookie pozwalają Google rozpoznać Pani/Pana przeglądarkę internetową. Google i klient może zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł na tę stronę reklamy. Każdemu klientowi Adwords przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. My sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych we wspomnianych środkach reklamowych. Otrzymujemy tylko oceny statystyczne dostarczone przez Google. Na podstawie tych ocen możemy określić, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

 (4) Dzięki używanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i cel dalszego wykorzystania danych zebranych poprzez to narzędzie Google informujemy wg. naszej wiedzy: Dzięki zintegrowanie AdWords z konwersją Google otrzymuje informację, że jesteśmy w odpowiedniej części naszej strony lub kliknęliśmy reklamę. Jeśli jest Pani/Pan zarejestrowana/y w usłudze świadczonej przez Google, Google może powiązać wizytę z Pani/Pana kontem. Nawet jeśli nie jest Pani/Pan zarejestrowana/y w Google lub Pani/Pan nie zalogowała/ nie zalogował się, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Pani/Pana adres IP.

 (5) Można odmówić udziału w tym procesie śledzenia na kilka sposobów: a) poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, w szczególności wyłączenie cookie Trzeciej strony, 10 oznacza, że nie będzie Pani/Pan otrzymywać reklam innych firm; b) poprzez wyłączenie śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby zablokować cookie z domeny „www.googleadservices.com” https://www.google.de/settings/ads, regulacja zostanie usunięty po usunięciu plików cookie; c) poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach na dostawców, którzy są częścią samoregulacji reklamy kampanii „O”, to http://www.aboutads.info/choices ogniwo, to ustawienie jest usunięte podczas usuwania plików cookie; d) przez trwałe wyłączenie w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej oferty.

 (6) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 pkt 1 ust 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat prywatności w Google można znaleźć na stronie http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy i https://services.google.com/sitestats.html. Może Pani/ Pan również odwiedzić stronę internetową Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework.4. Remarketing

 (7) Oprócz konwersji Adwords używamy aplikacji Remarketing Google. Jest to proces, za pomocą którego chcielibyśmy ponownie się z Panią/Panem skontaktować. Ta aplikacja pozwala zobaczyć nasze reklamy po odwiedzeniu naszej strony internetowej podczas korzystania z Internetu. Odbywa się to za pomocą plików cookie przechowywanych w przeglądarce, dzięki którym zachowanie użytkownika podczas odwiedzania różnych stron internetowych jest rejestrowane i oceniane przez Google. Tak Google określa Pani/Pana poprzednią wizytę na naszej stronie. Połączenie danych zebranych podczas remarketingu z Pani/Pana danymi osobowymi, które mogą być przechowywane przez Google, nie występuje zgodnie z Google. W szczególności, według Google, pseudonimizacja jest używana w remarketingu.

8. DoubleClick od Google

(1) Ta strona korzysta również z internetowego narzędzia marketingowego DoubleClick firmy Google. DoubleClick używa plików cookie do wyświetlania reklam dostosowanych do użytkowników, do ulepszania raportów skuteczności kampanii lub do zapobiegania wielokrotnemu oglądaniu tych samych reklam. Google używa identyfikatora pliku cookie do określenia, które reklamy są uruchomione w danej przeglądarce i mogą uniemożliwić wielokrotne jej wyświetlanie. Ponadto DoubleClick używa identyfikatorów plików cookie do śledzenia konwersji związanych z żądaniami reklam. Jeśli na przykład użytkownik zobaczy reklamę DoubleClick, a następnie przejdzie do witryny reklamodawcy z tą samą przeglądarką i dokona zakupu. Według Google pliki cookie DoubleClick nie zawierają danych osobowych. [M2] 

(2) Dzięki używanym narzędziom marketingowym przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy żadnego wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych poprzez wykorzystanie 11 tego narzędzia Google i informujemy, według naszej wiedzy Google otrzymuje informacje o nazwie odpowiadającej części naszej strony lub kliknięciu w naszą reklamę. Jeśli jest Pani/Pan zarejestrowana/y w usłudze świadczonej przez Google, Google może powiązać wizytę z Pani/Pana kontem. Nawet jeśli nie jest Pani/Pan zarejestrowany w Google lub nie zalogowała Pani /nie zalogował się Pan, istnieje szansa, że dostawca znajdzie i zapisze Pani/Pana adres IP.

(3) Można zapobiec tym metodom śledzenia poprzez: a) poprzez zmianę ustawień w przeglądarce, w szczególności wyłączenie cookie trzeciej strony, co oznacza, że nie będzie Pani/Pan otrzymywać reklam innych firm; b) poprzez wyłączenie plików cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby zablokować cookies z domeny „www.googleadservices.com”; https://www.google.de/settings/ads; c) poprzez wyłączenie reklam opartych na zainteresowaniach http://www.aboutads.info/choices, to ustawienie jest również usunięte podczas usuwania plików cookie; d) przez trwałe wyłączenie w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej usługi.

(4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Art. 6 (1) ust 1 lit. f RODO. Aby uzyskać więcej informacji na temat DoubleClick przez Google, prosimy odwiedzić https://www.google.de/doubleclick i http://support.google.com/adsense/answer/2839090, jak również Politykę prywatności Google: https: